>

ACTAS

109 SESIÓN DE CABIDLO

22 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

22 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

1 SESIÓN DE CABILDO

Sesión abierta

2 SESIÓN DE CABILDO

3 SESIÓN DE CABILDO

7 SESIÓN DE CABILDO PARTE 1

7 SESIÓN DE CABILDO PARTE 2

7 SESIÓN DE CABILDO PARTE 3

7 SESIÓN DE CABILDO PARTE 4

DECIMA SESIÓN DE CABILDO

11 SESIÓN DE CABILDO PT 1

11 SESIÓN ORDINARIA PT 2

12 SESIÓN DE CABILDO PT 1

DECIMA SEGUNDA SESIÓN

14 SESIÓN DE CABILDO

14 SESION DE CABILDO PT 2

15 SESION DE CABILDO

16 SESIÓN DE CABILDO

17 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

17 SESIÓN DE CABILDO

18 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

18 SESIÓN DE CABILDO

19 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

19 SESIÓN DE CABILDO

20 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

20 SESIÓN DE CABILDO

21 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

21SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO1

21SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO2

21SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO3

21SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO5

21SESIÓN EXTRAORDINARIADE CABILDO4

21 SESIÓN DE CABILDO

22 SESIÓN DE CABILDO

23 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

23 SESIÓN DE CABILDO

24 SESIÓN DE CABILDO

25 SESIÓN DE CABILDO

26 SESIÓN DE CABILDO

27 SESIÓN DE CABILDO

28 SESIÓN DE CABILDO

Vigésima Novena Sesión de Cabildo

Trigésima Sesión de Cabildo

31 SESIÓN DE CABILDO

32 SESIÓN DE CABILDO

33SESIÓN DE CABILDO

34 SESIÓN DE CABILDO

Trigesima Quinta Sesion

Trigésima Sexta Sesión

38 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

TRIGÉSIMA NOVENA

CUADRIGESIMA

Cuadragésima Primera Sesión

Cuadragésima Segunda Sesión

Cuadragésima Tercera

Cuadragésima Cuarta

Cuadragésima Sexta

48 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2

49 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 1

49 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2

50 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 1

50 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2

50 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 3

51 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 1

51 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2

52

52 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2

53

54

54 SESIÓN DE CABILDO 2

55

56

57

58

59 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 1

59 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2

59 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 3

60 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 1

60 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2

60 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 3

61SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

62 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 1

62 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2

"63 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2"

"63 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 3

64 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 1

64 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2

65 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

66 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

67 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 1

68 SESIÓN DE CABILDO 1

69 SESIÓN DE CABILDO 2

70 SESIÓN DE CABILDO

71 SESIÓN DE CABILDO 1

72 SESIÓN DE CABILDO 1

72 SESIÓN DE CABILDO 2

73 SESIÓN DE CABILDO

74 SESIÓN DE CABILDO

75 SESIÓN DE CABILDO 1

75 SESIÓN DE CABILDO 2

76 SESIÓN DE CABILDO

77 SESIÓN DE CABILDO

77 SESIÓN DE CABILDO 2

78 SESIÓN DE CABILDO

79 SESIÓN DE CABILDO

79 SESIÓN DE CABILDO 2

80 SESIÓN DE CABILDO

81 SESIÓN DE CABILDO

82 SESIÓN DE CABILDO 1

82 SESIÓN DE CABILDO 2

82 SESIÓN DE CABILDO 3

83 SESIÓN DE CABILDO 1

83 SESIÓN DE CABILDO 2

84 SESIÓN DE CABILDO

85 SESIÓN DE CABILDO 1

85 SESIÓN DE CABILDO 2

85 SESIÓN DE CABILDO 3

86 SESIÓN DE CABILDO

87 SESIÓN DE CABILDO

88 SESIÓN DE CABILDO

89 SESIÓN DE CABILDO

90 SESIÓN DE CABILDO

91 SESIÓN DE CABILDO 1

91 SESIÓN DE CABILDO2

92 SESIÓN DE CABILDO

93 SESIÓN DE CABILDO

94 SESIÓN DE CABILDO 1

94 SESIÓN DE CABILDO 2

95 SESIÓN DE CABILDO

96 SESIÓN DE CABILDO 1

96 SESIÓN DE CABILDO 2

97 SESIÓN DE CABILDO

98 SESIÓN DE CABILDO

99 SESIÓN DE CABILDO

100 SESIÓN DE CABILDO

101 SESIÓN DE CABILDO

102 SESIÓN DE CABILDO

103 SESIÓN DE CABILDO

104 SESIÓN DE CABILDO

105 SESIÓN DE CABILDO

106 SESIÓN DE CABILDO

107 SESIÓN DE CABILDO

108 SESIÓN DE CABILDO

109 SESIÓN DE CABILDO

110 SESIÓN DE CABILDO

111 sesión de cabildo

112 SESIÓN DE CABILDO

113 SESIÓN DE CABILDO

114

115 SESIÓN DE CABILDO

116 SESIÓN DE CABILDO

117 SESIÓN DE CABILDO

118 SESIÓN DECABILDO

119 SESIÓN DE CABILDO

120 SESIÓN DE CABILDO

120 SESIÓN DE CABILDO

121 SESIÓN DE CABILDO

122 SESIÓN DE CABILDO

123 SESIÓN DE CABILDO

124 SESIÓN DE CABILDO

125 SESIÓN DE CABILDO